Módulo de Prácticas Non Profesionais

Durante os meses de abril, maio e xuño de 2012 desenvolverase o terceiro e último dos Módulos de Formación do Programa Agro-emprega, aquel correspondente a prácticas non profesionais.
Dito Módulo, que ven a complementar a formación teórica e práctica xa impartida, é froito da colaboración cunhas 30 entidades do territorio de diversos ámbitos profesionais (concellos, explotacións hortícolas, de flor ou froiteiras, produción ornamental, lúpulo ou empresas de xardinería).

Baixo a supervisión e seguimento do Equipo Técnico da Asociación Mariñas-Betanzos, aqueles alumnos que accederon a acollerse a esta fase do proxecto (máis da metade do total dos 100 inscritos) terán a oportunidade de levar a cabo o conxunto de labores inherentes á actividade da empresa asignada, mellorando así a súa formación e, ao mesmo tempo, vendo apoiadas ás súas alternativas de inserción laboral.