Visitas de Formación

Dentro do programa do proxecto AGRO-EMPREGA está contemplado a realización de visitas formativas a explotacións hortícolas. Nestas xornadas preténdense abordar diversos aspectos do funcionamento deste tipo de empresas, entre os que cómpre destacar, entre outros, os seguintes:

  • Visión persoal sobre o sector do propietario/a da explotación
  • Observación in situ das instalacións e producións
  • Canais comerciais utilizadosA primeira destas actividades, e á que corresponden as imaxes que se xuntan, foi realizada o 08/02/2012, na cal un grupo dos alumnos do curso tivo a ocasión de visitar unha explotación hortícola na parroquia de Santa Marta de Babío, no concello de Bergondo.