Comezo das prácticas

O martes 17/01/2012 derón comezo as clases prácticas na finca experimental da parroquia de Sta. Mª de Vigo (Cambre). Nestas primeiras xornadas, explicáronse os conceptos básicos para a toma de mostras de solo así como para a determinación in situ da clasificación textural, do contido en materia orgánica e do nivel de acidez do solo.


Ademáis, iniciouse a plantación de sementeiros para a súa posterior utilización productiva tanto baixo cuberta como ao aire libre.

Comezo do Curso

O luns 9 de xaneiro deron comezo as clases teóricas correspondentes a cada un dos grupos do curso. Nestas primeiras xornadas de traballo procedeuse á presentación de profesorado e titor de apoio así como a dar conta das diretrices básicas a seguir polos alumnos. Por outra parte, ademáis de comezar a impartirse os contidos teóricos propios do programa, levouse a cabo unha visita á finca de prácticas.

O proxecto Agro-emprega abrangue a un total de 100 persoas en situación de desemprego repartidos en 3 grupos de formación teórico-práctica a impartir en diferente horario e días da semana coa finalidade da maior adaptación posible ás circunstancias particulares de cada alumno.