Emprego

OPORTUNIDADES DE EMPREGO NO MEDIO RURAL PARA A XUVENTUDE DAS MARIÑAS E COMARCA DE BETANZOSNo marco do Programa INICIATIVA XOVE 2012, desde a Asociación "Mariñas - Betanzos" tense realizado a Guía sobre Oportunidades de Emprego para a Xuventude no Medio Rural
Entre obxectivos da Guía están:

  • Difundir distintas oportunidades de emprego entre as mozas e mozos deste territorio.
  • Fomentar o emprego respectuoso co medio ambiente que poña en valor os recursos propios do territorio como un dos piares fundamentais do crecemento económico sostible, en especial no período de crise global (económica, medioambiental, enerxética, laboral, etc.) que vivimos na actualidade.
  • Apoiar proxectos que poñan en marcha procesos de cambio relacionados co medio ambiente e a sostibilidade, así como promocionar e mellorar o emprego en xeral e o emprego verde en particular.
  • Identificar os usos e aproveitamentos tradicionais da terra como unha nova alternativa á xuventude en situación de desemprego (agricultura ecolóxica, explotacións forestais, aproveitamento da biomasa, xestión de espazos naturais, etc.).
Na páxina web http://mocidademarinasbetanzos.blogspot.com.es/ podedes descargar a Guía de Oportunidades de Emprego así como atopar abundante información sobre as diferentes vías para a procura de emprego a través da rede.