Comezo das prácticas

O martes 17/01/2012 derón comezo as clases prácticas na finca experimental da parroquia de Sta. Mª de Vigo (Cambre). Nestas primeiras xornadas, explicáronse os conceptos básicos para a toma de mostras de solo así como para a determinación in situ da clasificación textural, do contido en materia orgánica e do nivel de acidez do solo.


Ademáis, iniciouse a plantación de sementeiros para a súa posterior utilización productiva tanto baixo cuberta como ao aire libre.