A ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos” tense constituido no mes de xullo do ano 2008 como Grupo de de Desenvolvemento Rural coa finalidade de ser núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.

Este programa viría a reforzar o impulso que a Asociación “Mariñas – Betanzos” está desenvolvendo dende o Programa LEADER para apoiar ao sector agrícola e agroindustrial nos nosos concellos. Están en marcha varios proxectos para a mellora da calidade, fomento da innovación, aforro enerxético ou mellora da comercialización, concretándose na elaboración do “Plan Alimentario Mariñas – Betanzos (2011-2014)” que se está a elaborar.


ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN


O Programa AGRO-EMPREGA ten como ámbito territorial de actuación os concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne e Sada.
MÁIS INFORMACIÓN
GDR MARIÑAS - BETANZOS
www.marinasbetanzos.com
Tlf.: 981 669 541
info@marinasbetanzos.org