Enlaces


Oportunidades de Emprego no Medio Rural para a Xuventude das Mariñas e Comarca de Betanzos
http://mocidademarinasbetanzos.blogspot.com.es/

Portal de Consellería de Traballo e Benestar 
http://traballoebenestar.xunta.es/ 
 
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL  "MARIÑAS-BETANZOS
http://www.marinasbetanzos.com/

PROYECTO DE COOPERACIÓN "NUEVOS HORIZONTES" 
 
Consellería do Medio Rural - Xunta de Galicia 
http://mediorural.xunta.es/ 

Agader 
 
Escola de capacitacion agraria